Solculuğun ve sağcılığın dünyaya getirdiği huzursuzluk

Herkes soğuk savaş Berlin duvarın ve SSCB (Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetler Birliği)’nin cöküşü ile birlikte sona erdiğini düşünmesi oldukça büyük bir yanılgıdır. Eğer Atlantik bloku (NATO kapitalist düzeni) siyasi olarak galip geldiyse, ideolojik ve felsefi çatışmalar ancak bir süre azalmıştır ve bugünlerde büyük bir alevlenme gözlemleyebiliyoruz. Kaldı ki nasıl II. dünya savaşından sonra naziler ABD tarafındanLire la suite « Solculuğun ve sağcılığın dünyaya getirdiği huzursuzluk »

Hacı Bektaş Veli et l’ordre Bektaşi

Haci Bektas Veli est la plupart du temps représenté serrant des animaux sauvages sur son coeur, signe de la bonté universelle, ainsi que de sa communion avec la nature. Haci Bektas Veli, saint homme et mystique philosophe est le fondateur éponyme de la confrérie des Bektachis . Selon l’UNESCO, Haci Bektas Veli, fait preuve d’uneLire la suite « Hacı Bektaş Veli et l’ordre Bektaşi »

Une liste des massacres commis par le PKK depuis son établissement

Une fois n’est pas coutume, la presse internationale se prend des conflits entre le gouvernement Turc et le PYD, branche Syrienne du PKK, pour disséminer de la Turcophobie en dressant le tableau fort cliché du bourreau et de la victime. Ne couvrant jamais les crimes de guerre comme les abus sur femmes et les enlèvementsLire la suite « Une liste des massacres commis par le PKK depuis son établissement »

Un article pour tenter de réconcilier Sunnites et Chiites

« Pour information étant de confession Alévie-Tengriste, l’Amour de la vérité et la passion pour l’union ont été inestimables pour m’aider à rédiger cet article. » Le clash idéologico-religieux entre Sunnites et Chiites fait plus rage que jamais. Les mariages mixtes risquent de disparaître. En effet, une haine de l’héritage Sunnite-Orthodoxe et des Alévis plus intransigeante seLire la suite « Un article pour tenter de réconcilier Sunnites et Chiites »

Zaza milletinin inanılmaz destanı

Zazalar kimlerdir, nerede yaşarlar, kökenleri nedir, tarihleri nedir, dilleri nedir, nufusu kaç? Batı’da ve bir ölçüde Doğu’da da nispeten bilinmeyen bir halka adanmış bu makalede cevaplamaya çalışacağımız o kadar çok soru var ki. Yıllardır onlar hakkında ikamet ettikleri ülke olan Türkiye’de çalışmalar çoğalmış, dünya çapında ve çeşitli dillerde birçok yazılar yazılarak kimlikleri tanınmaya başlamıştır. EtnikLire la suite « Zaza milletinin inanılmaz destanı »

Siyonistlerin Andadolu’da yürüttükleri soykırımlar

« Önsöz: Burada Yahudi sorunu da dahil olmak üzere çok sayıda hassas konu ile uğraşıyoruz, bir ulus veya etnik kökenden ziyade bir inanç ilgili olduğu için bu terimden nefret ediyoruz, İsa’yı çarmıha gerenlere atıfta bulunarak Satano-Siyonist veya Ferisileri tercih ediyorum «  İfşa etmek sadece cesaret değil, dev bir emek ister. Bu çok özel durumda, Yahudi cemaatindenLire la suite « Siyonistlerin Andadolu’da yürüttükleri soykırımlar »

Le rôle du sionisme dans le génocide croisé Turco-Arménien

« Avant-propos : nous abordons ici une multitude de sujets sensibles dont la question juive, abhorrant ce terme car il relève d’une confession plutôt qu’une nation ou ethnicité, je préfère satano-sioniste ou pharisiens en référence à ceux qui ont crucifié le Christ » Faire de la divulgation demande non seulement du courage mais des travaux Hérculéens. DansLire la suite « Le rôle du sionisme dans le génocide croisé Turco-Arménien »

Origines de la Mongolophobie en Occident

En décembre dernier, le Rappeur Normandais Orelsan a été visé par une pétition ayant reçu 13.000 signatures pour lui interdire l’utisation du terme « mongol » utilisé excessivement dans son titre « l’odeur de l’essence ». Voici les paroles : « mongols, l’Empire mongol / On fait les mongols pour plaire aux mongols. « « On prend des mongols, leur donneLire la suite « Origines de la Mongolophobie en Occident »

Tarih boyunca Türklere karşı yapılan katliamlara bir bakış

Bu son yıllara, daha önceki makalelerde de belirttiğimiz gibi, büyüyen bir Türkofobi damgasını vurduldu. Bozkurtların bastırılmasıyla, Erdoğanizm’e karşı mücadeleyle veya Türk-Ermeni anlaşmazlığının yeniden canlanmasıyla, bazen bilerek veya bilmeyerek amalgamlar sürdürülüyor. Ancak burada Türk halklarının tarih boyunca yaşamak zorunda kaldıkları trajediler üzerinde durursak, Türk kurban-kötü anlatısının samimiyetsiz bir şekilde taraflı olduğunu görürüz. Osmanlı dönemi Osmanlı dönemindenLire la suite « Tarih boyunca Türklere karşı yapılan katliamlara bir bakış »

Un regard sur les massacres commis à l’encontre des Turcs à travers l’hitsoire

Ces dérnières années ont été marquées par une Turcophobie croissante, nous l’avions déjà évoqués dans de précédents articles. Que ce soit à travers la répréssion des Loups gris, la lutte contre l’Erdoğanisme où la résurgence du différend Turco-Arménien, des amalgames sont parfois entretenus et ce parfois sciemment ou non. Mais Attardons-nous ici aux tragédies qu’ontLire la suite « Un regard sur les massacres commis à l’encontre des Turcs à travers l’hitsoire »