Olivier Maret’s incredible fight against French-style cybertorture

Olivier Maret is a 56-year-old citizen with a degree in production management, he also has legal training. We are going to present to you in this article his sulphurous file against cybertorture of which he is one of the biggest opponents, indeed this one is able to lead to his recognition by the officials ofLire la suite « Olivier Maret’s incredible fight against French-style cybertorture »

L’incroyable combat d’Olivier Maret contre la cybertorture à la Française

Olivier Maret est un citoyen de 56 ans diplômé en gestion de production, il dispose également d’une formation de juriste. Nous allons vous présenter dans cet article son sulfureux dossier contre la cybertorture dont il est l’un des plus grands opposants, en effet celui-ci est en mesure de déboucher sur sa reconnaissance par les officielsLire la suite « L’incroyable combat d’Olivier Maret contre la cybertorture à la Française »

Combinatie van 5G-vaccin veroorzaakt gewelddadig gedrag

Er is anderhalf jaar verstreken sinds de start van de massale vaccinatie en naast comorbiditeiten en sterfgevallen heeft zich een onberekenbaar aantal traumatische gebeurtenissen opgestapeld. In maart vond de meest Belgische tragedie plaats sinds de aanslagen in Brussel in 2016, de tragedie van het carnaval van Stépy-Bracqugnies. BFM laat ons weten dat er op deLire la suite « Combinatie van 5G-vaccin veroorzaakt gewelddadig gedrag »

La combinaison 5G-vaccins déclenchent des comportements violents

Un an et demi s’est écoulé depuis le début de la vaccination de masse et à coté des comorbidités et des morts se sont accumulés un nombre incalculable d’événements traumatisants. Au mois de mars a eu lieu la plus grave tragédie Belge depuis les attentats de Bruxelles en 2016, le drame du Carnaval de Stépy-Bracqugnies.Lire la suite « La combinaison 5G-vaccins déclenchent des comportements violents »

Kunnen de moorden in Texas te wijten zijn aan cybermarteling?

Op 24 mei werd een walgelijke schietpartij gepleegd in Texas, VS, op een school door een 18-jarige jongeman genaamd Salvador Ramos. Op de balans staan 21 doden, voornamelijk kinderen maar ook twee volwassenen waaronder de grootmoeder van de schutter. The NY Post rapporteert geen strafblad maar zelfdestructief gedrag na intimidatie en homofobe beschuldigingen. Ook ontstondenLire la suite « Kunnen de moorden in Texas te wijten zijn aan cybermarteling? »

La tuerie du Texas pourrait-elle être dûe à de la cybertorture?

Le 24 mai dernier, une répugnante fusillade a été commise au Texas, USA, dans une école par un jeune homme de 18 ans nommé Salvador Ramos. Le bilan s’élève à bilan s’élève à 21 morts, essentiellement des enfants mais aussi deux adultes dont la grand-mère du tireur. Le NY Post ne nous rapporte pas d’antécédentLire la suite « La tuerie du Texas pourrait-elle être dûe à de la cybertorture? »

Hoe uw cyberbeveiliging verbeteren?

In een tijd van voortschrijdende digitalisering van de samenleving zal cybersecurity een van de grootste uitdagingen zijn. Tot voor kort trokken we er niet veel van, omdat we dachten dat hacks alleen anderen overkomen en zeldzaam zijn. Denk nog eens goed na, het is een groeiend fenomeen en het zal niet stoppen gezien de digitaliseringLire la suite « Hoe uw cyberbeveiliging verbeteren? »

Problemen en gevaren van 5G

De uitrol van 5G in Europa vordert op volle snelheid en dit baart organisaties voor milieubescherming en gezondheidsspecialisten grote zorgen. Laten we eerst de redenen en doeleinden van deze razernij rond dit nieuwe type netwerk uitleggen. Op hetzelfde moment dat de covid-19-crisis begon, werden de fundamenten van nieuwe wereldwijde paradigma’s gelegd, en inderdaad begon deLire la suite « Problemen en gevaren van 5G »

Wie man sich gegen elektromagnetische Angriffe verteidigt

Elektromagnetische Wellen (englisch EMF) und spezielle Frequenzen sind die Grundlage des unsichtbaren Unterdrückungssystems. Die qualvollen Auswirkungen dieser Techniken können von Verbrennungen , akustischen und visuellen Halluzinationen, quälenden Albträumen, Müdigkeit oder im Gegenteil Hyperaktivität, Ablenkung oder im Gegenteil Besessenheit, Tinnitus, schwerer Schlaflosigkeit, Blutungen, Krämpfen, Gedächtnisverlust und mehr reichen. Dies führt oft zu Verzweiflung, diejenigen, die gegenLire la suite « Wie man sich gegen elektromagnetische Angriffe verteidigt »

Hoe zich te verdedigen tegen elektromagnetische aanvallen?

Elektromagnetische golven (Engelse EMF) en speciale frequenties vormen de basis van het onzichtbare onderdrukkingssysteem. De ondraaglijke effecten van deze technieken kunnen variëren van brandwonden , auditieve en visuele hallucinaties, ondraaglijke nachtmerries, vermoeidheid of juist hyperactiviteit, afleiding of juist obsessie, oorsuizen, ernstige slapeloosheid, bloedingen, spasmen, geheugenverlies en meer. Dit brengt vaak wanhoop met zich mee, degenenLire la suite « Hoe zich te verdedigen tegen elektromagnetische aanvallen? »