Islamofobinin kökeni

Bu çağ gerçekten kıyamettir: Salgın kötü yönetiliyor ve varlığına rağmen normal bir hayat yaşamak oldukça mümkünken, kötücül bir şekilde sunuluyor ve bu da yumuşak kapanmalardan Macronie tipi diktatörce hapsedilmeye kadar çeşitli kapanmalara girişimleriyle sonuçlanıyor.

Bir de garip bir şekilde etnik gruplar arası ve mezhepler arası her türlü çatışmayı yaşıyoruz: Ukrayna’da savaş, Türk-Ermeni çatışmalarının geri dönüşü, Siyah Afrika kökenli insanların öfke patlaması, dizginsiz İslamofobi, Türkofobi, komplocu psikozlar.Doğu  Akdenizde itilaflar, Devlet liderlerine yönelik genel güven kaybı, Mali ve diğerlerinde Anti-Francafrique isyanları, Uygur katliamlarını öne çıkarmalar, İsrail-Filistin çatışması ve benzeri…

Ama burada sözümün ve kalemimin gücüyle İslamofobi terimini yeryüzünden silmeye girişeceğim.

Her şeyden önce, “modern” İslamofobinin kökenlerine geri dönmeliyiz.

Gerçekten de 18. Yüzyılın aydınlanma döneminde İslam, Almanya’da Goethe’den Fransa’da Napolyon’a kadar Batı Avrupa’daki filozoflar ve politikacılar için bir hayranlık kaynağıydı.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, gelişmekte olan Avrupa, Hıristiyanlığı kendine mal edenlerin tahribatını görerek yavaş yavaş “  İslamsever  “ oldu (Müslüman toplumunu İsa’dan nefret ettirebilecek hiç kimse olmayacak)

Ama böyle bir Müslüman karşıtı öfkeyi ateşleyen ne oldu?

Pekala, bu, “ medeniyetler çatışmasının Papası ” olan Bernard Lewis adlı aldatıcı bir adamın “intikamı”dır  .

İyi bir neo-muhafazakar (Amerikan aşırı sağı) olarak Müslüman topluluğa duyduğu nefretin kökleri, çok ünlü Cemal Abdül Nasır’ın Süveyş Kanalı’nı millileştirme gibi tarihi bir başarıya imza attığı “Süveyş Kanalı ihtilafına” dayanıyor  !

Soğuk Savaş’ın ortasında bir dünya savaşının kıvılcımları ortaya çıkmıştı.

Onun eşit derecede neo-con öğrencisi Samuel Huntington, onun düşüncesini “kuramlaştırdı” ve onu siyasi yelpazenin sağında yer alan birçok politikacı için bir tür “din”e dönüştürdü. Medeniyetler çatışması konusundaki puslu teorisinin temeli, İslam dünyasının mezhep farketmesizin özünde aşırılıkçı (Sünniler için Selefo-Vahhabi ve Şiiler için Humeyni) ve yayılmacı olmasıdır.

Suudi Arabistan’ın veliaht prensi ve güçlü adamı Muhammed bin Salman, Sovyetlerin çıkarlarına saldırmak için Vahhabiliğin ihraç edilmesini talep edenlerin (artık dünyanın yarısını karalamamak için bir daha asla Batılı demeyeceğim) “NATO” müttefikleri olduğunu itiraf etti.

70’lerin Afgan iç savaşında durum böyleydi ve yine de böymedir, bu zavallı milletin azabı yeterince kadar sürdü!

Ama gelelim Vahhabiliğin doktriner temellerine ve Sünniler ve Şiiler dahil tüm Müslüman dünyasının alimleri tarafından haykırılan sapkınlığına.

Sünniliğin 5. Kolu olarak tanımlayacağım bu fıkhın kurucusu , 19. Yüzyılın amiral ve Osmanlı yazarı Eyyub Sabri Paşa tarafından belgelendiği ve “  Bay Hempher’in Anıları “nda yazıldığı gibi İngiliz imparatorluğunun hizmetinde bir ajandı. Bu, Museviliklerini gizleyen Mustafa Turan’ın “The Dönmeh Jews” adlı kitabında ve Irak istihbaratı tarafından 2002’de ifşa edilmişti.

Bu rezil sapık , kendi çıkarları doğrultusunda ictihad (dini yorum) kapısını tekrar açma hakkını kendine mal eden aynı derecede kötü şöhretli İbn Teymiyye’nin eserini canlandırdı ! Metodolojisi, muhtemelen Emevi döneminden kalma zayıf Hadislerin yorumlanmasına odaklandı.

19. yüzyılda, bu şarlatan kendi sefil Teokrasisini yaratmak için Necd’in (Arap Yarımadası’nın Doğusu) Aniza kabilesi ile ittifak kurdu.

Mukaddes yerleri işgal ettiler, Hz. Peygamber’in ilk zamanlarına ait emanetlere saldırdılar ve Kerbela da dahil olmak üzere yarımadanın her yerinde masum insanları sebepsiz yere öldürdüler, Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyinin türbesine kadar saldırdılar !

19.ncu asırdaki Mısır Valisi Muhammed Ali tarafından kovularak, 1. Dünya Savaşı’ndan sonra oluşan güç boşluğundan yararlanarak Arap Yarımadası’nı İngilizlerin desteğiyle fethettiler ve yaklaşık 500.000 sivili katlettiler!!!

Bu mezhebin üretim silahı tekfirciliktir: yani saflarına dönmeyenlerin (4 geleneksel ekolün Sünnileri dahil) aforoz edilmesi ve tasfiye edilmesidir!

Bu organize trajedide en ciddi olan şey bazen Avrupalı liderlerin acizliği , bazen de suç ortaklığıdır . Gerçekten de, Müslüman Kardeşler (siyasi örgüt) ABD emperyalizminin haydutları olduğundan ve merkezi Münih’te olduğundan, Siyasal İslam’ın Müslüman toplumu damgalamak için yaptığı öcü gayri meşrudur.
Yeter Artık! Bu komedi durmalı!
Tüm üyelerine kendi aralarında ve dünyanın geri kalanıyla mutlu bir yaşam sağlayan bir doktrini demokratik olarak yeniden tanımlamak Müslüman topluluğuna kalmış. Bu durumun sorumluları görevden alınmalı ve bir daha böyle bir durumun yaşanmaması için halka ulaşacak bir nesile yol verilmelidir!

HEPİMİZ DUA EDELİM AMA EN ÖNEMLİSİ HAREKETE GEÇELİM!

Özler ATALAY YÜKSELOĞLU

Altını çizmek isterim ki, bu makale bir Alevi, bir Anadolu Şii ve Sufi azınlığı, yüzyıllardır sözde « Ortodoks » İslamların,  50 yıldır yükselen selefiliğin ve vahhabiliğin kurbanı olan bir kişinin eliyle yazılmıştır. Şu anda sol yelpazenin fikirlerine çoğunluk katıldı, Türkiye Türklerinin bir kısmı tarafından yanlış bir şekilde Ateist olarak kabul ediliyoruz. Bu dışlanmanın küresel hale gelme riski gerçek ama ben her zaman Müslüman toplumu, ümmeti savunacağım çünkü gençliği masumdur ve insanlık düşmanlarının ırkçı ve mezhepçi bakış açısıyla hepimiz Türküz, Kürdüz, Müslümanız, yok edilmeliyiz!

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :